Over de auteur

Uit Apowiki

H.H.D. Achten (Rik) werd geboren op 27 januari 1958 in Bree (B.). In zijn kind- en jeugdjaren woonde hij in Bocholt (B.). Na de middelbare school in Sint-Truiden studeerde hij te Rolduc (Kerkrade NL) theologie. In september 1981 werd hij kapelaan te Chèvremont-Kerkrade, waar hij ook na zijn priesterwijding op 5 juni 1982 werkzaam bleef tot april 1986. De functie van kapelaan behield hij tijdens zijn militaire dienst in het Belgische leger, van september 1983- september 1984. Het grootste deel van deze legerperiode verbleef hij als aalmoezenier in Keulen-Dellbrück. Van april 1986 tot november 1992 was hij pastoor van de St. Jozef, Arbeider-parochie in Meerssen. Vanaf september 1988 werd deze taak gecombineerd met een studie-opdracht “fundamentele theologie” aan de Gregoriana in Rome. In november 1992 werd hij pastoor van de parochies St. Augustinus, Elsloo en St. Jozef, Meers (let wel: niet Meerssen). In mei 1993 promoveerde hij op het proefschrift: First Principles and Our Way to Faith. A Fundamental-Theological Study of John Henry Newman's Notion of First Principles (uitgegeven bij P. Lang). Van 1993-2005 doceerde hij naast zijn pastoorstaken fundamentele theologie op het Groot-Seminarie Rolduc.
Een van de vaste onderdelen van zijn pastoorswerk is een jaarlijkse geloofs- en/of bijbelcursus voor volwassen.

Op deze website wil ik een aantal vruchten of onderdelen van de geloofscursussen van de afgelopen jaren publiceren.
Sommige van deze lessen, zijn vertalingen, samenvattingen en/of bewerkingen van anderstalige auteurs. Dat blijkt altijd uit de literatuuropgave.

Een aantal publicabele cursussen zijn enkel toegankelijk voor cursisten op een gereserveerde site en zullen wellicht in afgeslankte vorm ook hier toegankelijk worden.